Gordana Nikolić PAR

Gordana Nikolić

Veleučilište PAR
Dekanica i osnivačica Poslovne Akademije Rijeka (PAR)

Doc.dr.sc. Gordana Nikolić potiče suradnju međunarodnih visokoobrazovnih institucija kao jedna od devet europskih sveučilišnih čelnika Europske Alliance za dualno obrazovanje. Za svoj rad dobila je niz priznanja: izabrana je u europsku mrežu žena ambasadorica poduzetništva, stipendistica programa potpore ženama poduzetnicama jugoistočne Europe, uvrštena u knjigu „100 hrvatskih lidera“ te proglašena Poduzetnicom godine 2014.

Dobitnica je nagrade Primorsko goranske županije za iznimna međunarodna postignuća u promicanju poduzetništva žena te nagrade Grada Rijeke za izniman doprinos na području visokog obrazovanja i poduzetništva, osnivanjem i pokretanjem prve privatne visoke obrazovne ustanove kao jedina žena u Republici Hrvatskoj.

Među značajnijim svjetskim priznanjima ističe nagradu “Exceptional Women of Excellence 2018”. Iste godine, izabrana je i za visoku dužnosnicu World Business Angels Investment Foruma (WBAF-a) te kao senatorica WBAF-a u veljači 2019. godine izabrana je kao potpredsjednica Global Women Leaders Committee-a koji okuplja žene u svjetskoj mreži poslovne anđele.

2022. dobiva nagradu „Žena desetljeća“ te počasni doktorat jednog od prestižnijih indijskih sveučilišta.

Kao globalni lider i uzor ženama diljem svijeta, Gordana unutar mreže G100 vodi sektor visokog obrazovanja.

Predsjednica je organizacijskog odbora PAR International Leadership Conference (PILC) i događanja pod nazivom Žene bez PARdona, s ciljem promoviranja uloge žena u društvu . Članica je mnogih stručnih i znanstvenih udruženja te kao i programskih odbora nekoliko značajnih znanstveno stručnih konferencija i ljetnih škola zemalja u regiji.

Završila je Pomorski fakultet, magistrirala i doktorirala u području management na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te se usavršavala diljem svijeta uključujući i Hardvard Business School u području kreiranja poduzetničkih sveučilišta.