Nataša Novaković

Nataša Novaković

Hrvatska udruga poslodavaca
Direktorica za ESG

Nataša Novaković zadnjih je pet godina provela na funkciji Predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a nakon isteka mandata vratila se u Hrvatsku udrugu poslodavaca i sada je već godinu dana na poziciji Direktorice za ESG. Njezine trenutne odgovornosti uključuju sve teme koje se dotiču poslodavaca  u kontekstu okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika njihovog poslovanja.

Nataša je prije dužnosničke funkcije dvanaest godina radila u HUP-u na poziciji Direktorice za HR i tržište rada te je ujedno vodila i inicijativu UN-a za društveno odgovorno poslovanje Global Compact mrežu Hrvatska. Uz to pokrivala je i druge važne teme kao što su društveno odgovorno poslovanje, razvoj zaposlenika i posebno rodnu ravnopravnost.

Temom žena na tržištu rada, žena na upravljačkim pozicijama i općenito pitanjem i politikama rodne ravnopravnosti bavi se preko 10 godina kako unutar poslovnog okruženja tako i u privatnom životu pa je članica izvršnog odbora Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji i jedna od osnivačica SEE Women leaders foruma. Završila je Pravni fakultet u Zagrebu,  multidisciplinarni specijalistički studij Advanced master of European studies na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu  te Executive MBA na ZSEM-u.