Lana Golob fotografija

Lana Golob

Grad Rijeka
Viša savjetnica u UO za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Po struci politologinja, zaposlena u Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke na poslovima razvoja, uvođenja i provedbe lokalnih i europskih projekata i programa iz domene odgoja i obrazovanja te mladih.

U fokusu su joj analiza i kreiranje obrazovnih politika, razvoj građanske i zdravstvene pismenosti, odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo te programi inkluzije (potencijalno) marginaliziranih skupina društva.

Vjeruje da obrazovanje mijenja svije(s)t na bolje.