izv.prof.dr.sc. Adrijana Martinović

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za europsko javno pravo

Dr. sc. Adrijana Martinović je izvanredna profesorica na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci. Sudjeluje u radu European Equality Law Network (EELN), europske mreže stručnjaka u području jednakosti i suzbijanja diskriminacije, kao nacionalna stručnjakinja za rodnu ravnopravnost od 2019. godine.

U svom je znanstveno-istraživačkom radu posvećena različitim područjima prava Europske unije, a osobito rodnoj ravnopravnosti i antidiskriminacijskom pravu, građanstvu Europske unije, pravu socijalne sigurnosti, pravu unutarnjeg tržišta i tržišnog natjecanja te digitalizaciji i regulaciji umjetne inteligencije, o čemu svjedoče brojni znanstveni i stručni radovi, izlaganja na konferencijama i seminarima te sudjelovanja u projektima. Sunositeljica je brojnih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci, na prijediplomskoj, diplomskoj te poslijediplomskoj razini, između ostalog, kolegija Europsko pravo I, Antidiskriminacijsko pravo, Pravo socijalne sigurnosti EU-a te Umjetna inteligencija, tehnologija i pravo. Aktivno sudjeluje u radu fakultetskih i sveučilišnih povjerenstava. Alumni Zaklade Sveučilišta u Rijeci.