Dalida Rittossa

izv.prof.dr.sc. Dalida Rittossa

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za kazneno pravo

Dalida Rittossa je izvanredna profesorica na Katedri za kazneno pravo i predstojnica Zavoda za kaznene znanosti Pravnog fakulteta u Rijeci. Nastojeći razotkriti splet uzroka i društvene odgovore na fenomen rodno utemeljenog nasilja, posebno se bavila kaznenopravnim položajem žena, zaštitom spolnih sloboda i zaštitom djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja. Istraživački fokus usmjerila je i na teška ubojstava ranije zlostavljanih žena od strane počinitelja s kojim ih veže odnos bliskosti i jedna je od zagovornica uključivanja parametara rodnih razlika u fenomenološka istraživanja o letalnom nasilju. Kao članica  i zamjenica predsjednice Radne skupine Ministarstva pravosuđa i uprave za unaprjeđenje zakonodavnog okvira zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (2022./2024.) imala je prilike sudjelovati u kreiranju konkretnih zakonodavnih intervencija u ovome području. Kao predstavnica Rektorskog zbora sudjelovala je u izradi Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, za razdoblje od 2022. do 2027.

U nastojanju da istraživačke aktivnosti promijene stvarni i pravni položaj najranjivijih, vodila je projekt Hrvatske zaklade za znanost “Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu / #COVID-19#VULNERABILITY”. U uvjerenju kako znanost mora pridonositi boljitku zajednice, pokrenula je i su-nosi program cjeloživotnog obrazovanja “Pravo u zajednici”.