Tarja Krehić

Tarja Krehić

Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji

Tarja Krehić je predsjednica Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji (HUZUPP) od 2017. godine, koju je osnovala zajedno s vodećim hrvatskim odvjetnicama, sutkinjama, pravnicama u gospodarstvu i iz pravosuđa. HUZUPP se od svog osnutka aktivno bavi pitanjem implementacije EU Direktive o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih te je u prosincu 2023. godine, u suradnji sa uredom Europskog parlamenta u RH, organizirala i Konferenciju na temu suvremenog korporativnog upravljanja i statusa implementacije Direktive u hrvatsko zakonodavstvo, koju je podržala i potpredsjednica Europskog parlamenta Evelyn Regner. Tarja je aktivna u radu HUZUPP-a u stručnim raspravama i skupovima koje organizira Europska komisija, Europski parlament te krovne EU udruge pravnica i menadžerica, te radi na analizi najbolje prakse implementacije Direktive u drugim zemljama članicama.

Tarja je inače odvjetnica i partnerica u Odvjetničkom uredu Krehić sa preko 20 godina odvjetničkog iskustva u pružanju raznovrsnih strateških pravnih savjeta domaćim i međunarodnim klijentima. Upravljala je i vodila odvjetničke timove Deloitte Legala i Wolf Theiss-a. Stručnjakinja je za postupke kupnje i prodaje društava (M&A), trgovačko te statusno pravo, bankarsko i financijsko pravo te prekogranična pripajanja i spajanja. Tarja poznaje tržišta centralne i jugoistočne Europe, te je transakcijski pregovarač razvijenog međunarodnog senzibiliteta u rješavanju kompleksnih pravnih izazova. Tarja je kao odvjetnica radila na nizu hrvatskih i međunarodnih projekata kupnje i preuzimanja društava, te je vodila i upravljala regionalnim transakcijama spajanja i preuzimanja u Hrvatskoj i CE regiji. Magistrirala je korporativno pravo na američkom Pravnom fakultetu Sveučilišta Duke kao stipendistica američke Vlade u programu „Ron Brown Fellowship”. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.