Karla_Grgic

Karla Grgić Totić

Deloitte
Viša menadžerica u odjelu za upravljanje rizicima

Karla Grgić Totić je viša menadžerica u Odjelu upravljanja rizicima u Deloitteovom uredu u Zagrebu s više od 7 godina iskustva u području poslovnog savjetovanja i voditeljica je lokalnog tima za održivost i klimatske promjene. Zajedno sa svojom timom, Karla pruža podršku regionalnim i internacionalnim kompanijama u provedbi ESG praksi, razvoju održivih strategija zajedno s pripremom izvješća o održivosti (prema CSRD-u, ESRS-u, EU Taksonomiji i drugim relevantnih ESG propisima), izračunu emisija stakleničkih plinova i razvoju strategija dekarbonizacije, kao i pripremi kompanija za ESG rejting. Uz navedeno, Karla također pruža podršku poduzećima u strateškim temama poput izrade korporativnih strategija i razvoju poslovanja, optimizacije procesa, PMO-u i analizi tržišta. Iako prvenstveno surađuje s klijentima iz privatnog sektora, Karla također pruža podršku i javnim institucijama, bila je voditeljica projekta izrade Teritorijalnih planova za pravednu tranziciju za Republiku Hrvatsku te trenutno vodi projekt Jačanja fiskalne održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, oba projekta financirana su od strane EU-a.

Nakon završenih magistarskih studija Analize i poslovnog planiranja (magna cum laude) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Europskih poslovnih studija (Projektni menadžment) na Sveučilištu u Mariboru (magna cum laude), radila je tri godine kao vanjski suradnik na EFZG-u gdje je držala seminarsku nastavu iz područja Menadžmenta, Menadžmenta promjena, Društvene odgovornosti poduzeća i Poslovne etike te je sudjelovala na raznim znanstvenim i strateškim projektima.

2019. godine upisala je doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani te je trenutno na posljednjoj godini studija i piše doktorsku disertaciju u području održivosti.

Karla je također autor i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja menadžmenta i održivosti, te gost predavač na fakultetima, sudionik i panelist na stručnim konferencijama, radionicama i događanjima na temu manadžmenta i održivosti.