Jasminka Horvat foto

Jasminka Horvat Martinović

Menadžerica

Iskusni leader s više od 25 godina iskustva u finacijskom sektoru. Zadnjih 20 godina, na visokim management pozicijama, članica i Predsjednica Uprave. Tijekom karijere radila sam na akvizicijma i integraciji kompanija s fokusom na razvoju ljudi i korportaivne kuluture kao i u green field operacijama i stvaranju kompanija od nule.Iskusna u kreiranju tima, motiviranju i razvoju tima s kojim sam ostvarila izvanredne rezultate, rast market share_a i brand awarnessa.

Diplomirala sam matematiku i usavršila se na post diplomskom studiju aktuarske matematike. Karijeru sam započela kao aktuar u soiguravajućem društvu, ali se već 20 godina bavim prvenstveno vođenjem ljudi i leadeshipom.

Tijekom karijere prisustvovala sam mnogim konferencijama, edukacijama i mentoringu. I dalje se usavršavam  te sam završila Strategy Execution na Harvard Business School i Women in Business na London Business School kako bi pratila trendove kao i izazove žena u  businesu.

Za rezultate koje sam postigla sa svojim timom, 2020, proglašena sam Managerom godine od strane MBA Association i CROMAe (Hrvatskog udruženja Managera).