1. Irena Weber, glavna direktorica HUP-a

Irena Weber

HUP
Glavna direktorica

Irena Weber, rođena 1973. godine, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 

Karijeru na financijskom tržištu je započela 2000. godine u investicijskoj banci CA IB d.d. (Creditanstalt Investment Bank), gdje je radila do 2008. godine. Vodila je i sudjelovala na brojnim projektima restrukturiranja i privatizacije, spajanjima i preuzimanjima u Hrvatskoj i regiji. 

Sredinom 2008. godine prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (danas Addiko bank d.d.), gdje se pridružuje timu zaduženom za restrukturiranje banke i pripremu procesa reprivatizacije.  Vodila je Sektor investicijskog bankarstva, Sektor poslovanja s pravnim osobama, a potom i Sektor poslovanja sa stanovništvom.

Tijekom 2016. godine prelazi na poziciju članice uprave KentBank, zaduženu za Sektor poslovanja s velikim poduzećima, Sektor poslovanja s malim i srednjim poduzećima, Sektor pravnih poslova i Sektor informatike. U KentBank uvodi i implementira internetsko i mobilno bankarstvo. 

U svibnju 2017. godine angažirana je u Izvanrednoj upravi grupe Agrokor kao izvršna direktorica zadužena za non-core imovinu. Od ožujka 2018., kao zamjenica izvanrednog povjerenika aktivno je sudjelovala u procesu pregovora i implementacije nagodbe, te pregovora s vjerovnicima Agrokora. U Fortenova grupi, po njenom osnivanju, obnaša funkciju zamjenice glavnog izvršnog direktora i glavne operativne direktorice. Fortenova Grupu napušta u listopadu 2019. godine. 

Irena Weber na mjesto glavne direktorice HUP-a dolazi s mjesta članice uprave Inspire investments, društva za upravljanje privatnim kapitalom i alternativnim investicijskim fondovima. Ovlašteni je investicijski savjetnik te ovlašteni posrednik u trgovini vrijednosnim papirima – broker. 

Redovita je sudionica i panelistica stručnih skupova, seminara i konferencija, a pohađala je i niz internih i eksternih treninga i edukacija.

Tečno govori engleski i francuski jezik.