dr. Marija Kaštelan

Marija Kaštelan

Medicinski Fakultet Rijeka
Prof. dr.sc., pročelnica katedre za dermatovenerologiju

Marija Kaštelan Prof. dr.sc. Marija Kaštelan, dr.med pročelnik je Katedre za dermatovenerologiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, voditelj Referalnog centra za psorijazu Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi Republike Hrvatske te pročelnik Zavoda pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Također radi
u privatnoj dermatološkoj praksi, Poliklinika 3DERM u Rijeci.
Diplomirala je 1990. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2001. godine je specijalist
dermatovenerologije, a od 2011. redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Glavna
područja znanstvenog istraživanja prof.dr.sc. Marije Kaštelan su imunopatogeneza i genetika
papuloskvamoznih bolesti napose psorijaze. Objavila je kao autor/koautor više od 80 znanstvenih članaka u
recenziranim medicinskim časopisima. Pohađala je mnoga stručna usavršavanja u dermatološkim centrima
izvrsnosti u Europi kao i brojne simpozije i tečajeve iz područja upalnih dermatoloških bolesti, alergijskih
dermatoza I estetske dermatologije.