Ankica Kruljac

Ankica Kruljac

Novi list
Predsjednica Uprave

Rođena 1971.g. u Rijeci, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Poslovna informatika, a 2010. godine završila poslijediplomski znanstveni studij menadžment, modul financije i stekla akademski stupanj magistre znanosti. Pri Ekonomskom fakultetu u Splitu i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu tijekom 2008. godine završila programsku edukaciju Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora.

Nakon završenog fakulteta, prvo rukovodeće radno iskustvo stječe već 1998. godine kao šef računovodstva u Tiha d.d. iz Šila. Nakon 6 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva, 2006. godine postaje članica Uprave Jadran d.d. iz Crikvenice zadužena za sektor financija, računovodstva, te IT-a. Sredinom 2008. godine preuzima funkciju člana Upravnog odbora u Dina petrokemija d.d. iz Omišlja, gdje je također zadužena za sektor financija, računovodstva te IT-a.

Nakon godine dana prelazi u Novi list d.d. i preuzima funkciju izvršne direktorice za financije i računovodstvo. Funkciju predsjednice Uprave preuzela je 2017. g. U prvom mandatu koji je trajao 5 godina, provela je restrukturiranje firme te zajedno sa svojim timom zatvorila predstečajnu nagodbu podmirivši sva dugovanja. U novom petogodišnjem mandatu, cilj je moderniziranje poslovanja i investicijski ciklusi u proizvodnju i digitalizaciju Društva.