Dunja-LRP-2575

Dunja Kokotović

LELO i INTIMINA
Brend menadžerica

Dunja je u kompaniji LELO odgovorna za oblikovanje i provođenje globalnih strategija

sexual wellness brenda LELO, jednog od vodećih svjetskih brendova luksuznih

seksualnih igračaka, te globalnog branda INTIMINA posvećenog intimnom zdravlju

žena. LELO nastoji destigmatizirati društvene konvencije vezane uz seksualnost, te

normalizirati teme poput korištenja seksualnih igračaka za postizanje vlastitog užitka.

Također, uz brend INTIMINU, kompanija se bavi svim relevantim temama koje prate

žene od prve menstruacije, preko trudnoće, pa sve do menopauze. Kroz svoju

marketinšku karijeru, Dunja ima više od dvanaest godina iskustva  u internacionalnim

kompanijama kao što su  L’oreal, Unilever i SC Johnson.