Ana Marija Jagodić Rukavina

Ana-Marija Jagodić Rukavina

PBS Centar sportske izvrsnosti

Inovatorica i magistrica kineziologije Ana-Marija Jagodić Rukavina inovirala je Body tehniku 2000. godine, kada je otvorila PBS centar sportske izvrsnosti. Svoje dugogodišnje iskustvo i stručnost na području rekreativno-terapeutskih tehnika vježbanja Ana-Marija je primijenila na razvoj Body tehnike, posebne, hrvatske metode i pristupa vježbanju kojemu je cilj uspostavljanje psihofizičkog balansa. Pritom se temelji na više poznatih tehnika vježbanja, od klasičnog pilatesa, gimnastike, plesa i joge, koje su u potpunosti dorađene i drugačije od svega dostupnog na tržištu. O rezultatima primjene i kvaliteti Body tehnike svjedoči činjenica da se ona već godinama predaje na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu te da je tema brojnih stručnih, znanstvenih, diplomskih i magistarskih radova.