Ana Kučić

Ana Kučić

Grad Mali Lošinj
Gradonačelnica

Ana Kučić rođena je 1978. godine u Rijeci, a u Malom Lošinju završila je osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na smjeru Menadžment te stekla zvanje magistre ekonomije.

Radno iskustvo stjecala je u segmentu nautičkog turizma, radeći u obiteljskoj tvrtki. Stručno se usavršavala pohađajući edukacije i seminare usmjerene prema komunikaciji i menadžmentu ljudskih potencijala, poput usavršavanja za menadžment ljudskih potencijala na poslovnom učilištu Experta, seminara kvalitetne komunikacije u sklopu programa Teorije izbora, realitetne terapije i Lead Managementa pri Uredu za kvalitetnu komunikaciju i stručno usavršavanje.

Godine 2008. postala je članom Gradskog poglavarstva, a na lokalnim izborima 2009. godine izabrana je za zamjenicu gradonačelnika te zamjenicu predsjednika Turističke zajednice Grada Malog Lošinja. 2016. godine preuzima poslove obnašateljice dužnosti gradonačelnika. Na lokalnim izborima 2017. godine i 2021. godine izabrana je za gradonačelnicu Grada Malog Lošinja.