Žene u biznisu

Zašto nema više žena na vodećim pozicijama? Zašto su žene manje plaćene od svojih muških kolega na istim pozicijama? Zašto žene sporije napreduju od muškaraca?

Zašto nema više žena na vodećim pozicijama? Zašto su žene manje plaćene od svojih muških kolega na istim pozicijama? Zašto žene sporije napreduju od muškaraca? Na panelu ćemo čuti konkretne priče, zanimljive perspektive i stručne uvide koje će nam pomoći u oblikovanju smjernica za stvaranje inkluzivnijeg radnog okruženja za sve.

SUDJELUJU:
Deloitte
Voditeljica hrvatskog ureda
A1
glavna direktorica za segment privatnih korisnika
Hrvatska pošta
Članica Uprave i predsjednica Upravnog odbora Zaklade Hrvatske pošte
Hrvatska udruga poslodavaca
Direktorica za ESG
MODERATOR:
Novinar i poduzetnik