ŽENSKO PODUZETNIŠTVO I RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE

SUDJELUJU:
Veleučilište PAR
Rektorica
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
MODERATOR:
Novinar i poduzetnik