ŽENSKO PODUZETNIŠTVO I RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE

dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica Veleučilišta PAR i izv. prof. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčič, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
MODERATOR:
Novinar i poduzetnik