GenZ & Me Too

Kako je pokret Me Too utjecao na perspektive novih generacija? Podržava li generacija Z ovaj bitan pokret?

Kako danas generacija Z promatra pitanje ravnopravnosti spolova? O svemu tome razgovaramo s pokretačicama inicijativa za prava žena u regiji i predstavnicima generacije Z.

SUDJELUJU:
Spisateljica i aktivistica
Glumica i aktivistica
Influencerica
MODERATOR:
Voditeljica, glazbenica i aktivistica