Ne postoje muški i ženski principi, samo dobri i loši menadžeri

„U poslovanju su potrebni i muški i ženski principi poslovanja, a lideri trebaju osvijestiti i muške i ženske karakteristike“, istaknula je Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica Alepha Hrvatska na panelu „Muški i ženski princip upravljanja – postoje li razlike?“ održanom u dvorani Muzeja moderne i suvremene umjetnosti koja je, u konačnici, bila premala za sve koji su željeli čuti postoje li muški i ženski principi upravljanja te koje su to karateristike kojima više doprinose žene, a kojima muškarci i ima li uopće smisla generalizirati načine upravljanja?  Mabić Gagić ističe da poslovanje trebamo okrenuti budućnosti, a ne promatrati ga iz prošlosti, jer će, kako navodi, „samo tako iz nas intuitivno početi izranjati točni odgovori na liderske izazove“.

“Ne postoje muški i ženski principi vođenja. Postoji dobri i loši menadžeri”, smatra Dimitrije Trbović, CEO Neostara, sa čime se složila Gea Kariž, Country Manager Mastercarda. „U Mastercardu se vodimo postulatom da je jedino i najvažnije dugoročno ulaganje, ulaganje u znanje. Bez komplementarnih vještina u koje se kontinuirano ulaže ne možemo imati kompletnog lidera. Hard skillovi karakterističniji muškarcima bez soft skillova koje više odlikuje žene i obrnuto ne mogu privući ni zadržati klijente“ istaknula je Kariž.

„Nema razlike u upravljanju koju bismo trebali povezivati sa rodnim karakteristikama i krajnje je vrijeme da prestanemo pričati o tome. Žene su sposobne i na temelju tih sposobnosti imaju pravo napredovati“, najbolji je zaključak i poruka Dimitrija Trbovića.

Daniel Šimić, glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatska, podijelio je podatak da u A1 gotovo polovicu strukture čine žene, čak i na upravljačkim pozicijama, iako su tehnološka kompanija. „Iako su muškarci i žene različiti, nema tih razlika u upravljanju koju bismo trebali povezivati s rodnim karakteristikama“, smatra Šimić. „Iako je statistika na našoj strani, ne možemo sve voditi po statistikama. Cilj ove teme je od nje napraviti netemu, to znači da smo uspjeli“, zaključio je Šimić nakonferenciji kojoj je primarni cilj motivirati žene i poticati ih da ruše prepreke i postavljaju osobne ciljeve visoko.