Kategorija Programa Predavanje

ŽENSKA PRAVA SU – LJUDSKA PRAVA

Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i izv. prof. dr. sc. Dalida Rittosa, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci