Sandra Krpan

Sandra Krpan

Grad Rijeka
Zamjenica gradonačelnika

Sandra Krpan diplomirala je na Pedagoškom fakultetu, smjer hrvatski jezik i književnost. Od 1999. gđa Krpan radila je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Od 2008. godine bila je ravnateljica Osnovne škole Milana Brozovića Kastav. Bila je predsjednica 13. Međunarodne konferencije o izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti u osnovnom i visokom obrazovanju: Izvrsnost u obrazovanju i psihologiji, pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Gospođa Krpan bila je aktivna sudionica niza savjetovanja, seminara, radionica, predavanja i studijskih boravaka u zemlji i inozemstvu iz područja obrazovanja (Finska, Estonija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Singapur, Kina, SAD, Kanada, Danska, Izrael, UAE). Gospođa Krpan izrazito je posvećena promicanju ljudskih prava, nenasilja, mirotvorstva i humanitarnog rada, zagovornica je prava žena, posebice prava na odlučivanje o vlastitom tijelu. Također, gospođa Krpan aktivno se bavi političkim radom od 2003. godine kada je postala članica Gradske organizacije SDP-a Rijeka. Od 2005. do 2021. godine bila je članica Gradskoga vijeća Grada Rijeke. Kao lokalna političarka, bila je predsjednica Kluba SDP – Laburisti – SDSS u Gradskom vijeću Grada Rijeke, kao i predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Grada Rijeke. Na nacionalnoj razini, bila je saborska zastupnica i članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora. Od 2021. godine, obnaša dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Rijeke gdje nastavlja svoj fokus na obrazovanje, socijalnu pravdu i jednakost, kao i prava žena. Kao zamjenica gradonačelnika, inicirala je projekt implementacije besplatnih menstrualnih proizvoda za djevojčice u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka, kao i uvođenje Zdravstvenog odgoja u osnovnim školama. Od 2022. godine, Sandra Krpan predsjednica je Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske.