Marina Medarić

Marina Medarić

Primorsko-goranska županija
Zamjenica župana

Marina Medarić rođena je 26. srpnja 1966. Godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Cresu, a srednju u Rijeci te stekla zvanje inokorespondent. Diplomirala je 1989. Godine na stručnom studiju unutrašnje trgovine Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Od 1989. god. do 2013. god. radi u Brodogradilištu Cres d.d. u Cresu, u početku kao komercijalni referent  a zatim na poslovima rukovoditelja Sektora za pomorski prijevoz te Službe za sigurnosnu zaštitu luke. Istovremeno obavlja i poslove PFSO (osoba zadužena za sigurnosnu zaštitu luke). U dva mandata bila je predsjednica Nadzornog odbora.

Od 2013. g. izabrana je za zamjenicu župana Primorsko-goranske županije, zadužena za društvene djelatnosti, proračun, financije, nabavu, gospodarenje imovinom i pomorstvo.  Članica je Gradskog vijeća grada Cresa od 2001. god. do 2013. god., te potpredsjednica Gradskog vijeća i savjetnica gradonačelnika. Od 2001. god. do 2013. god. predsjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres, od 2010. god. do 2013. god. članica Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Cresa, od 2012. god. do 2013. god. članica Nadzornog odbora Jadrolinije, a od 2013.- 2017. god. članica Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka. Članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave od 2015. god., članica Gospodarskog savjeta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 2019. god.

Od 2014. god. do 2016. god. članica Izaslanstva u Domu regionalnih vlasti Kongresa lokalnih i
regionalnih vlasti Vijeća Europe.

U listopadu 2021 izabrana je za potpredsjednicu Skupštine europskih regija (Assembly of European
Regions – AER) i članicu Izvršnog odbora ove najveće međunarodne mreže regionalnih vlasti.

Udana je i majka dvoje djece.