Marija_Selak_Raspudic_opt

Marija Selak Raspudić

Profesorica i Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić rođena je 14. ožujka 1982. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij filozofije i hrvatskog jezika i književnosti. 11. lipnja 2013. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Ljudska priroda i nova epoha“ (mentor: prof. dr. sc. Lino Veljak) te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofije. U kolovozu 2013. prelazi u status znanstvene novakinje – više asistentice. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je u siječnju 2014. godine, a u veljači 2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice pri Katedri za ontologiju i filozofiju povijesti. 4. studenog 2020. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Za knjigu Ljudska priroda i nova epoha dobila je godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2014. godini. Održala je niz javnih predavanja te sudjelovala u HRT-ovoj emisiji Peti dan gdje je komentirala aktualna društvena, kulturna i politička zbivanja. 2020. godine izabrana je kao nezavisna zastupnica u Hrvatski sabor u kojem obnaša funkciju predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova te na mjesto predstojnice Katedre za ontologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.