Dizajn bez naslova (42)

Margareta Mađerić

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Državna tajnica

Margareta Mađerić državna tajnica je Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Dužnost državne tajnice u ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi obnaša već nekoliko godina, a u ovom mandatu zadužena je za socijalne politike usmjerene zaštiti i promicanju prava djece i žrtava nasilja. Ima dugogodišnje iskustvo u području zaštite i promicanja prava ranjivih skupina. Njezin politički, stručni i građanski aktivizam usmjeren najranjivijim skupinama, među kojima posebno ističemo djecu i mlade te žrtve obiteljskog nasilja, prvenstveno se ogleda kroz proaktivno i pokretačko djelovanje u različitim institucijama, inicijativama i tijelima. Predsjednica je Vijeća za djecu koje je osnovano u svrhu kvalitetnije i učinkovitije provedbe Konvencije o pravima djeteta, članica je Radne skupine z pripremu Nacionalnog akcijskog plana provedbe rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o ženama, miru i sigurnosti (NAP) za razdoblje 2019.-2023. i zamjenica je predsjednika Nacionalnog tima za suzbijanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.