Katarina Pavlović

Katarina Pavlović

Deloitte
Direktorica u Odjelu poreza

Katarina Pavlović je direktorica u Deloitteovom odjelu poreza te ima 16 godina iskustva u području poreznog vrednovanja i poreznog strukturiranja za tuzemne i međunarodne klijete. Prije Deloittea Katarina je radila u austrijskoj savjetodavnoj kući u Hrvatskoj. 

Katarina ima značajno iskustvo u području poreza uključujući porez na dohodak, porez na dobit i PDV za klijente iz različitih branši, uključujući ICT, farmu, trgovinu na malo i građevinski sektor. Jedan od Katarininih glavnih stručnih fokusa je savjetovanje pravnih osoba u privatnom vlasništvu te fizičkih osoba.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Govori engleski, njemački i hrvatski.