Hana Huzjak

Hana Huzjak

Europska komisija u Hrvatskoj
Viša ekonomska savjetnica

Hana Huzjak viša je ekonomska savjetnica u Europskoj komisiji. Gotovo 15 godina bavi se temama održivog razvoja, kroz razvoj javnih politika te upravljanje projektima i programima diljem Europe. U Europskoj komisiji radi od 2014. godine, a trenutno je članica Radne skupine za oporavak i otpornost. Hana je diplomirala poslovnu ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu te magistrirala javne politike na Central European University. Trenutno pohađa poslijediplomski studij upravljanja programima na University of Oxford, kao dobitnica Stipendije za žene Saïd Business School.