Doris Šajn 1l

Doris Šajn

Grad Rijeka
Pomoćnica pročelnice Ureda Grada

Doris Šajn rođena je 1973. godine u Rijeci. Diplomirala je Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Već tijekom studija radila je kao novinarka u HRT- TV centru Rijeka, a zatim i na Kanalu Ri gdje 1999. godine postaje urednica Informativnog programa i Posebnih programa. Godine 2001. godine prelazi u Grad Rijeku kao voditeljica Kabineta gradonačelnika gdje koordinira sustavom komunikacije gradonačelnika i gradske uprave s javnosti te poslovima protokola, međunarodne suradnje i organizacije evenata. Sudjelovala je u pripremi i realizaciji velikih projekata, a posebno ističe pripremu pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj 2003. godine te  sudjelovanje u Organizacijskom timu EP u plivanju u malim bazenima. Bila je i potpredsjednica Odbora za protokol Europskih sveučilišnih igara 2016. godine te koordinirala i upravljala logističkim i protokolarnim aktivnostima projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Stručno se usavršavala u SAD-a, Belgiji i Hrvatskoj u području sudjelovanja građana u odlučivanju, protokola, diplomacije i međukulturalnih odnosa. Predsjednica je Nadzornog odbora Kanala Ri.