dajanam4_GOM_ 250722

Dajana Mrčela

Saponia
Predsjednica Uprave

Rođena u Osijeku, gdje je 1993. diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Dobitnica je Rektorove nagrade
za izuzetan uspjeh. Zapošljava se u Saponiji 1994. u službi Marketinga. Na poslijediplomskome studiju
„Upravljanje poduzećem – Menadžment“ 1996. stječe akademski stupanj magistre znanosti. Doktorirala
je 2018. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku iz područja Menadžmenta obranivši disertaciju na temu
„Ekološki proizvodi u funkciji optimizacije brend arhitekture“.

Od 2006. godine je članica Uprave Saponije, a krajem 2019. postaje predsjednica Uprave Saponije. Uz
poziciju u Saponiji, nakon akvizicije Kandita, 2014. godine postaje i članicom Uprave Kandita, zadužena
za komercijalne poslove, podižući poslovanje na višu razinu uz ostvarivanje značajnih rezultata na tržištu.
Članica je Gospodarskog vijeća i zamjenica predsjednika Županijske komore Osijek Hrvatske gospodarske
komore (izabrana 2021. godine). 2022. godine imenovana je za članicu Upravnog odbora HGK.
Dobitnica nagrade MBA Croatia za poslovnu ženu godine 2021. i od strane stručnog internacionalnog
žirija proglašena za Global Compact Network Croatia SDG Pioneer 2022. kao poslovni lider koji svojim
primjerom, kroz rad i zalaganje, doprinosi ciljevima održivog razvoja te inspirira druge da čine isto.

2022. godine jedna je od osnivača Udruge prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji (UPIDuT), a
na osnivačkoj skupštini imenovana je za predsjednicu UPIDuT-a.