Nina Bašić-Marković

Nina Bašić-Marković

Specijalistica obiteljske medicine i seksualna terapeutkinja

.dr. sc. Nina Bašić-Marković je specijalistica obiteljske medicine, seksualna i geštalt terapeutkinja te naslovna asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je i magistrirala na temu “Uzročnici upale ždrijela”. Doktorirala 2012. na temu “Povezanost prekomjerne težine i pretilosti s pojedinim aspektima
seksualnosti” na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Specijalistički ispit iz obiteljske medicine položila 2011. g. Poslije pripravničkog staža pri DZ Rijeka, radila kao liječnica u HV te od 1998. godine u ordinaciji obiteljske medicine u Rijeci. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu te Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Autor i koautor znanstvenih radova objavljenih u indeksiranim časopisima, aktivni sudionik brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Autor poglavlja u udžbenicima “Debljina” te “Osnove seksualne medicine”, autor i koautor poglavlja u knjizi “Smjernice u obiteljskoj medicini” “Izazovi u praksi liječnika obiteljske medicine”. Završila školu za seksualnog terapeuta pri HDST-u, diplomirala za Geštalt psihoterapeuta. Od 2018 g. dopresjednica podružnice HLZ Rijeka te delegat u Županijskom povjerenstvu HLK, član Nacionalnog odbora za prevenciju karcinoma debelog crijeva.