Snjezana Prijic Samarzija, rektorica 171121

Snježana Prijić Samaržija

Sveučilište u Rijeci
Rektorica